تعرفه تبلیغات 240×120 در تمامی صفحات

تعرفه تبلیغات در صفحه اول

تعرفه تبلیغات در صفحات مطالب

جایگاه نمایش تبلیغات صفحه اول

جایگاه نمایش تبلیغات صفحات مطالب

سفارش

تعرفه تبلیغات ویژه در همه صفحات

جهت اطلاع از تعرفه با ما تماس بگیرید

تعرفه تبلیغات در صفحه اول

جهت اطلاع از تعرفه با ما تماس بگیرید


تعرفه تبلیغات در صفحات مطالب

جهت اطلاع از تعرفه با ما تماس بگیرید


جایگاه نمایش در صفحه اول


جایگاه نمایش در صفحات مطالب

جهت اطلاع   با ما تماس بگیرید


مراحل سفارش

مراحل سفارش به شرح زیر است:

1- پرداخت تعرفه
جهت اطلاع از شماره  حساب ها با ما تماس بگیرید/ فعلا پرداخت آنلاین غیر فعال می باشد

2- تکمیل فرم سفارش   از اینجا
نکته: در صورت نیاز به صدور فاکتور هماهنگ کنید

آی دی «واحد بازرگانی» در تلگرام جهت مشاوره و هماهنگی

تماس: 09189687299

نکته مهم: جهت تسریع در امور کلمه تبلیغات را  پیامک کنید. با شما تماس گرفته خواهد شد