بررسی شبهات پیرامون «مرگ بر امریکا»

به گزارش وعده صادق در طول تاریخ جهان به ویژه تاریخ اسلام در زمان‌‌‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که افراد، جریان‌ها و ملت‌‌‌هایی از سوی افراد دیگر مورد لعن و نفرین قرار گرفته‌اند. همچنین خداوند متعال در قرآن کریم در آیات متعدد «لعن» را درباره برخی افراد و گروه‌‌‌ها به کار برده است؛ گروه‌ها و افرادی

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir