چگونه می توان امام زمان (عج) را خشنودی کرد؟

موضوع امام زمان و مهدویت یکی از موضوعات مهم و اساسی در عقاید اسلامی و به خصوص مذهب تشیع می باشد که امروزه برخی از سود جویان با هدف قرار دادن اعتقادات پاک و روحانی علاقه مندان و ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت امام زمان (عج) دام هائی را بر سر راه آنان گسترانیده اند.

سوره ای که نام آن در تورات آمده

سوره ملک شصت وهفتمین سوره قرآن کریم و نام دیگرآن«المنجیه»و«الواقعیه»است. از سوره هایى است که بنابر نظر مشهور علمای اسلام، تمام آن در مـکـه نازل شده است و نامش در تورات ذکر شده است.

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir