مرور رده

انتخاب سردبیر

کشتی ترکیه ای منفجر شد

منابع خبری بامداد شنبه گزارش دادند یک کشتی باری ترکیه‌ای در مسیر حرکت به سوی یمن دچار انفجار شد.

هشدار البرادعی به اعراب !

مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیامی شدید اللحن به اعراب نوشت: آیا می ایستیم و تماشاگر خواهیم بود و همگی به نقش قربانی اکتفا می کنیم؟