فقه حکومتی ؛ حوزه علمیه بیدار باش…

۴ سال گذشت از روزی که رهبر معظم انقلاب با خبرگان رهبری دیدار کردند و در آنجا عاجزانه از حوزه علمیه در خواست کردند که کرسی های آزاد اندیشی برگزار کند و یا به اصطلاح به دنبال فقه حکومتی برود. اما هنوز پس از گذشت ۴ سال هیچ کار دقیقی در زمینه ی فقه حکومتی صورت نگرفته است و فقه حکومتی در حوزه علمیه به یک جریان رسمی تبدیل نشده است… حال ، فقه حکومتی دقیقا چیست؟ آیا امروز ما واقعا به فقه حکومتی نیاز داریم؟؟؟

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir