مصلحت کار کجاست که با احمدی‌نژاد برخورد نمی شود؟

مصلحت کار کجاست که با احمدی‌نژاد برخورد نمی شود؟

محمد هاشمی گفت: حرف‌هایی که احمدی‌نژاد و اطرافیانش زدند اگر کس دیگری می‌گفت چه برخوردی با او می‌کردند. حالا به چه دلیل مصلحت است به آقای احمدی‌نژاد کاری نداشته باشند، دیگر باید از بزرگان سئوال کرد.؛
احمدی‌نژاد می‌خواست ۴ میلیون نفر را از شهرستان بیاورد تهران رهبری مخالفت کردند

احمدی‌نژاد می‌خواست ۴ میلیون نفر را از شهرستان بیاورد تهران رهبری مخالفت کردند

زاکانی: "ایده جدیدی توسط دوستان آقای احمدی‌نژاد بیان شد که از شهرستان‌های اطراف چهار میلیون نفر بیاوریم و اینها که در تهران هستند، جمع کنیم و رهبری مخالفت کردند. اینها چیزی است که کسی بیرون نمی‌گوید" ؛
پیش فرض های غلط احمدی‌نژاد

پیش فرض های غلط احمدی‌نژاد

"اولین پیش فرض غلط احمدی نژاد این است که وی این تصور را دارد که به دلیل هزینه بالای برخورد نظام با او، از مصونیت برخوردار است و می تواند به راحتی پروژه خود را پیش ببرد. "؛
انتقاد شدید منتجب نیا از احمدی‌ نژاد

انتقاد شدید منتجب نیا از احمدی‌ نژاد

«باگذشت چند سال، بخشی از ماهیت مبهم این جریان و اطرافیان او برای همه در حال آشکار شدن است و البته به این معنا نیست که هنوز هم هویت واقعی آن‌ها مشخص‌شده باشد...» ؛

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir