تصاویر فقیر ترین رئیس جمهور دنیا

او رئیس جمهور اروگوئه است و در سال ۲۰۱۰ به عنوان فقیر ترین رئیس جمهور دنیا معرفی شد   او هم اکنون ۷۸ سال سن دارد و ۱۵ سال در زندان بوده است. او ۶ بار تیر خورده است وی به دلیل شیوه زندگیش، فقیرترین رئیس جمهور دنیا لقب گرفته است. موخیکا ۹۰ درصد حقوقش

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir