مرور برچسب

استفاده از موشک و راکت است

کل خاورمیانه تحت تأثیر تفکر ایران است

به گزارش وعده صادق ،این مقام ارشد صهیونیست که نام وی منتشر نشده به رادیو ارتش اسرائیل گفته است: این روز‌ها شاهد هستیم که منطقه خاورمیانه دچار تغییرات ژئواستراتژیک بسیار زیادی شده است. با توجه به این تغییرات باید اذعان کنیم که این خاورمیانه، دیگر خاورمیانه قدیم نیست. ایران و تفکراتی که این کشور دارد، کل […]