بشار باید از قدرت کناره‌گیری کند، حتی اگر هزینه این اقدام قدرت گرفتن علوی‌ها باشد

باید دانست سوریه در مقابله با این جنگ تنها نیست ، بلکه پشتوانه آن ائتلاف منطقه‌ای شامل ایران و حزب‌الله و تا حدی عراق و اعتراف بی‌سابقه روسیه است که نقش نظامی و میدانی مستقیم و نقش سیاسی در کنار سوریه و متحدانش داشته است. این ائتلاف سطح گسترده ای از ابتکار عمل در تصمیم‌گیری در رابطه با آینده سوریه و نقشه راه مبتنی بر تحقق منافع خود را به ویژه بعد از دستاوردهای نظامی اخیر در اختیار دارد.

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir