تاثیر حذف دوران تحصیل از سنوات خدمت فرهنگیان

تاثیر حذف دوران تحصیل از سنوات خدمت فرهنگیان

به گزارش وعده صادق ،لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری جهت طی تشریفات قانونی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده و در بند ۵۱ در اصلاح ماده ۱۰۵ تبصره ۲ این موضوع آمده است “دوران تحصیل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام یا حین خدمت در اوقات اداری در مقاطع رسمی

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir