عارف: برجام دستاورد ارزشمند و بزرگی برای کشور بود/ امیدواریم که به حق خون شهدا خبرهای خوبی در زمینه موضوع حصر و ممنوع التصویری بشنویم!

عارف گفت: در برجام قرار نیست بدعهدی کنیم و در آینده موضوع هم نباید قصاص قبل از جنایت کرد. البته گر کشورهای مرتبط با برجام بدعهدی کند با آن برخورد می‌کنیم. زمینه‌سازی‌های خوبی توسط دولت صورت گرفته است و راهبرد اصلی ما در فراکسیون امید همراهی با دولت است کمااینکه در جلسات خصوصی نقد جدی داریم.

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir