آلزایمر سیاسی صادق زیبا کلام!

به گزارش وعده صادق داریوش سجادی در یادداشتی نوشت: صادق زیباکلام در جمع حامیان روحانی در ایلام اظهار داشته: امروز اگر نتوانیم تحریمی‌ها ، بی تفاوت‌ها و آرای خاکستری را به عرصه بکشانیم بازنده انتخابات خواهیم بود. زیباکلام ظاهرا مبتلا به آلزایمر سیاسی شده و فراموش کرده تا ۶ ماه پیش هر کجا می نشست و

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir