مرور برچسب

رضاشاه

پایان جنجال بر سر مومیایی شهر ری /اصلا جنازه رضاشاه نبود

«اولا که جنازه اصلا در زمان فرار شاه از کشور خارج شده و در کشور نیست. ثانیاً همان زمان که خواستند دفنش کنند از حالت مومیایی آن را درآوردند و با سبک و سیاق اسلامی دفنش کردند و این‌ها سند تاریخی دارد؛ لذا این حرف‌ها ساختگی است.»