• روحانی تیتر خوبی به رسانه‌های غربی هدیه کرد!

  به گزارش وعده صادق ،عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان در کانال تلگرام خود نوشت: روحانی در مراسم ۲۲ بهمن از دستاوردهای انقلاب و استقامت ملت گفت .همچنین از مشکلات و چالش ها نیز با همان واژه معروف “بایدبشود” گفت و کلی در لزوم وحدت سخن گفت. سخنرانی بدی نبود. داشت تمام می کرد که یهویی یادش افتاد در […]
  • ۲۳ بهمن ۹۶
  • 0
 • آقای واعظی اجازه دهید” کلا تعطیل “نشود بلکه به” تقریبا تعطیل “رضایت دهید!

  به گزارش وعده صادق ،عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان در کانال تلگرام خود نوشت: جناب واعظی مدیر دفتر رئیس جمهور محترم روز جمعه در دانشگاه امام صادق در خلال فرافکنی ها در پاسخ به ناکارآمدی ها، چند بار از روزنامه جوان و کیهان نام برده اند که دولت را می آزارند. جناب ایشان حتما می دانند که […]
  • ۳۰ دی ۹۶
  • 0
تهران
٢١(°C)
وزش باد٧(mph)