فیلم/ حمله ماموران شهرداری به دستفروش و سیلی به خانم

به گزارش وعده صادق در روز های اخیر ویدئویی با عنوان حمله ماموران شهرداری به دستفروش زن در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود که حکایت از سیلی خوردن یک خانم به دست ماموران شهرداری دارد مردم ایران با این اقدام بسیار زشت و زننده ماموران شهرداری آشنایی کامل دارند و اولین باری نیست

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir