اظهار نظر دبیر کل کمیته المپیک درباره نامه هاشمی به جهانگیری

دبیر کل کمیته ملی المپیک گفت: ما مصوبه‌ای در هیات اجرایی مبنی بر این که با کلیات پیش نویس اساسنامه فدراسیون‌ها موافق نیستیم، داشتیم. کیومرث هاشمی نیز در راستای این مصوبه اعلام نظر کرد که بند پیشنهادی برای آینده ورزش خطرناک است.

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir