قوه قضاییه به تحقق اصول اقتصاد مقاومتی و تامین امنیت سرمایه گذاری کمک خواهد کرد

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، به اذعان دوست و دشمن، امروز قدرتمندرتر و مقتدرتر از همیشه به راه خود ادامه می دهد، خواستار توجه مسئولان به مسیر ترسیم شده و اصول و سیاست های اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۵ شد و از آمادگی قوه قضاییه برای حمایت از سرمایه گذاری های قانونی خبر داد.

دشمن به دنبال نفوذ در تصمیم گیری سیاستمداران است / روند رسیدگی‌ها در قوه قضائیه همچنان بدون تبعیض ادامه خواهد داشت

قوه قضاییه علی رغم هجمه های نادرست در رسیدگی به پرونده های کلان و نورچشمی ها محکم ایستاده است و امروز قوه قضاییه به خودش می بالد که در اذهان مردم تابع فشار افراد ذی نفوذ نیست و در رسیدگی به پرونده های مختلف کار خود را بدون در نظر گرفتن روابط و جو سازی های سیاسی و رسانه ای حسب قوانین و مقررات به درستی انجام داده است و با وجود همه مشکلات و کمبودها از همه ظرفیت خود استفاده نموده است.

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir