مرور برچسب

مرتضوی

وثیقه را ضبط کنید متهم پیدا می شود/ مرتضوی وثیقه ۵ میلیاردی داده

برای آقای مرتضوی قرار ۵ میلیارد تومانی صادر شد که همان زمان سند منزل خانم ایشان در غرب تهران به عنوان وثیقه گذاشته شد؛ بنابراین راه‌حل دستگیری آقای مرتضوی بسیار ساده است و باید وثیقه ایشان را ضبط کرد تا سروکله خودش هم پیدا شود.