زنگ خطر دوباره در کردستان عراق به صدا درآمد

زنگ خطر دوباره در کردستان عراق به صدا درآمد

هر چند شاید نتوان ردپای مسقیم کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی را در اعتراضات مردمی کردستان پیدا کرد، اما زمینه‌های بهره‌برداری آنانی که عراق باثبات و آرام را بر نمی‌تابند و زمانی بر آتش جدایی کردستان می‌دمیدند، کاملاً فراهم است.؛

آخرین اخبار

نمای صادق

http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.irhttp://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir http://vadesadegh.ir