مرور برچسب

مقام ارشد صهیونیست

کل خاورمیانه تحت تأثیر تفکر ایران است

به گزارش وعده صادق ،این مقام ارشد صهیونیست که نام وی منتشر نشده به رادیو ارتش اسرائیل گفته است: این روز‌ها شاهد هستیم که منطقه خاورمیانه دچار تغییرات ژئواستراتژیک بسیار زیادی شده است. با توجه به این تغییرات باید اذعان کنیم که این خاورمیانه، دیگر خاورمیانه قدیم نیست. ایران و تفکراتی که این کشور دارد، کل […]