مرور برچسب

نمایندگان

افزایش پلکانی قیمت بنزین در سال ۹۷ منتفی شد

به گزارش وعده صادق ،اکبر ترکی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ کل کشور با اشاره به روند بررسی این  لایحه در این کمیسیون، گفت: در جلسات اخیر کمیسیون پیشنهاداتی از سوی نمایندگان درباره افزایش پلکانی قیمت بنزین به کمیسیون واصل شده بود که اعضای کمیسیون این پیشنهادات را بررسی کردند. وی با بیان اینکه در جلسات […]