مرور برچسب

IPC

خواب توتال برای ایران

شریک قطر رفیق بیژن

وزارت نفت دولت حسن روحانی نخستین قرارداد جدید گازی خود را با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) هفته گذشته با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه منعقد کرد. در این قرارداد 8/4 میلیارد دلاری، شرکت توتال سهم 1/50 درصدی و شرکت‌های CNPC…