مرور رده

نمای صادق

فیلم/ به راه افتادن سیل در خیابانهای کرمانشاه

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فیلم/ حمید عسکری: مسئولان فقط شعار ندهند

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فیلم/ روحانی: توطئه ای وجود دارد

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________